Dokumenty

Údaje týkajúce sa spoločnosti a jej fungovania.

Našu činnosť vykonávame v súlade so Zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.